Reïncarnatie

SleutelReïncarnatietherapie is niet uitsluitend gericht op voorgaande levens; veel problemen hebben immers hun oorzaak in dit leven. En zelfs als de oorzaak in een kennelijk voorgaand leven ligt, dan is het verweven geraakt met het leven van nu, want het is nu ‘omhoog’ gekomen.

Het is ‘getriggerd’ door iets wat nu gebeurd is. We gaan ervan uit dat alles wat tijdens een sessie opkomt – door de cliënt wordt aangereikt – van belang is; en dat veel van wat vreemd lijkt toch zijn plaats vindt.

Zowel regressie- als reïncarnatietherapie laat de cliënt werken aan een individueel bewustwordingsproces Dit is vaak een zeer intens leerproces, dat verschillende stadia kent, welke voor iedereen anders zijn en door welke door iedereen weer anders wordt ervaren.

De therapie gaat uit van ervaringen, van en door cliënten, en heeft niets te maken met een geloofsovertuiging. ‘Geloven’ in reïncarnatie is niet nodig en niet aan de orde, zolang de cliënt zijn of haar eigen ervaringen maar serieus neemt en deze gebruikt om naar de patronen te kijken van de eigen ervaringen en gedragingen. Wat eerst vreemd leek kan alsnog een plaats blijken te hebben die belangrijke inzichten oplevert en patronen zichtbaar maakt waar men van leert, hier en nu. Reïncarnatietherapie accepteert de soms merkwaardig lijkende vorige-levens ervaringen van een cliënt, en gebruikt deze therapeutisch. De goede en blijvende resultaten rechtvaardigen deze opvatting.

 

The stream of hope and sorrow

Dit kunstwerk is gemaakt door Rinske van Dijk en is te zien in onze praktijk.

Wilt u meer zien? >> Klik dan hier

Wat is EMDR?

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring...

>> Lees verder over de methode

Boek

BoekDavidDewulf  

‘Mindfulness’

Een pad van vrijheid

Auteur: David Dewulf

>> Meer informatie