NLP RET

Neuro Linguïstisch Programmeren en
Relationele Emotieve Therapie

NLP staat voor neuro linguïstisch programmeren
RET staat voor relationele emotieve therapie

De theorie
Cognitieve therapie gaat ervan uit dat wat en hoe we denken, ons gedrag en emoties beïnvloedt. Hoe we ons voelen en ons gedragen wordt bepaald door hoe we denken, waarnemen en onze ervaring structureren. 

De meest directe manier om gevoel en gedrag te veranderen is door het denken te veranderen. Een aantal kernbegrippen in de cognitieve therapie zijn: 

- Schema's over de realiteit, bijvoorbeeld: "Anderen zijn er op uit je te pakken, het is een vijandige wereld."
- Schema's over onszelf, bijvoorbeeld: "Ik ben kwetsbaar."
- Schema's voor het functioneren in de wereld, bijvoorbeeld: "Raak niet betrokken bij anderen."

De schema’s over onszelf zijn vaak naar aanleiding van ervaringen op jonge leeftijd ontstaan. 


Een aantal vaak terugkerende thema’s zijn:

  • Acceptatie. Een thema dat vaak samengaat met een zich ongemakkelijk voelen in sociale situaties en angst om verlaten te worden.
  • Controle. Een overdreven behoefte aan, en angst voor verlies aan controle
  • Competentie. Bijvoorbeeld enerzijds overtuigd zijn niets nuttigs te kunnen, incompetent te zijn en anderzijds streven naar steeds grotere perfectie en grotere prestaties om zichzelf en anderen te bewijzen dat het niet zo is.

Neuro-linguistisch programmeren (NLP)

Overeenkomsten tussen NLP en hypnotherapie
Met name Milton Erickson, die de hypnotherapie grondig gemoderniseerd heeft, heeft veel invloed op NLP gehad. In NLP zijn dan ook veel hypnotherapeutische invloeden terug te vinden. 

Zo hebben beiden dezelfde opvattingen over het ‘onbewuste’ en onbewuste processen. Net zoals in de hypnotherapie, neemt het begrip innerlijke hulpbronnen (herinneringen, beelden, inzichten, mentale manieren van functioneren die tot oplossingen van problemen leiden) ook een centrale plaats in binnen NLP. 

Veel NLP-technieken roepen spontaan een hypnotische trance, of trancefenomenen op, zoals bijvoorbeeld ‘leeftijdsregressie’.

Future pacing: Het zich (in hypnose) verplaatsen naar een toekomstige situatie, waar iemand zijn of haar doelen al bereikt heeft.

Overtuigingen
Overtuigingen kunnen we zien als datgene wat men bewust of onbewust, zonder ruimte voor twijfels of andere interpretaties, gelooft. Zo hebben we als mens overtuigingen over wie we zijn (onze identiteit), de wereld om ons heen, onze (on)mogelijkheden, en oorzaak en gevolgrelaties “ziekte is een straf van God,” “is een gevolg van stress.” 

NLP’ ers streven naar een transformatie van belemmerende overtuigingen in bekrachtigende overtuigingen.

 

The stream of hope and sorrow

Dit kunstwerk is gemaakt door Rinske van Dijk en is te zien in onze praktijk.

Wilt u meer zien? >> Klik dan hier

Wat is EMDR?

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring...

>> Lees verder over de methode

Boek

BoekDavidDewulf  

Traumasporen in lichaam, brein en geest

Bessel van der Kolk 

>> Meer informatie