Kindertherapie

Kinderen hebben het druk,
van wie zouden ze dat nou hebben?

Vogel-beeld

Heel herkenbaar in veel gezinnen. Tegelijkertijd worden er ook steeds hogere eisen aan kinderen gesteld. Ze moeten goed presteren en er wordt veel van ze verwacht. Dat geldt ook voor de ouders van deze kinderen. En als het dan even wat minder goed gaat is er de kritische maatschappij. Voor zowel ouders als kinderen kan het heel heilzaam zijn om eens met iemand van buiten de gezinssituatie te onderzoeken wat er niet goed gaat en waarom dat dit zo is.

Bij kinderen is veiligheid en vertrouwen van essentieel belang en daarom is een goede afstemming belangrijk, niet alleen met het kind, maar ook met de ouders of verzorgers. Bij kinderen is het belangrijk om naast de begeleiding van de kinderen zelf, ook ruimte te maken voor de ouders. Uiteindelijk zijn zij het die de liefde en de moed opbrengen om voor hun kind hulp te zoeken. En dit is niet altijd een makkelijke weg. 

De eerste intake is altijd met de ouders en indien mogelijk samen met het kind. Ouders mogen ook altijd bij de consulten aanwezig zijn, tenzij zij zelf de inschatting maken dat dit niet wenselijk is voor hun kind.

Na ruim 30 jaar praktijkervaring met kinderen en ouders weet ik dat zorgvuldige begeleiding nodig is om weer grip op de dagelijkse gang van zaken te krijgen. Inzicht in het eigen functioneren is voor kinderen maar ook voor hun ouders vaak het opstapje dat tot verbetering van de situatie leidt. Met kinderen werk ik door middel van spel bij de allerjongsten, met verhalen en tekeningen bij de oudere kinderen.

Vanaf jonge leeftijd kan je met kinderen met visualisaties en geleide oefeningen werken (imaginaties).


 

The stream of hope and sorrow

Dit kunstwerk is gemaakt door Rinske van Dijk en is te zien in onze praktijk.

Wilt u meer zien? >> Klik dan hier

Wat is EMDR?

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring...

>> Lees verder over de methode

Boek

BoekDavidDewulf  

‘Mindfulness’

Een pad van vrijheid

Auteur: David Dewulf

>> Meer informatie