Hypnotherapie - achtergrondinformatie

Hypnose is geen nieuw begrip, het bestaat al eeuwenlang. Er bestaan Egyptische hiërogliefen met afbeeldingen van gehypnotiseerde inwoners die deel uitmaken van religieuze rituelen. Vele oude culturen getuigen van het gebruik van hypnotische fenomenen voor het genezen van zowel lichaam als geest.

Hypnosis
Dit is een toestand die gepaard gaat met diepe ontspanning, bewustzijnsvernauwing en een toegenomen suggestibiliteit. Het is het stadium tussen waken en slapen.

Die toestand waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte dagdroom, dat je jezelf losmaakt van je uitwendige omgeving en opgaat in je innerlijke werkelijkheid”. (Araoz)

Hypnotherapie: is een therapievorm waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Hypnotherapie past hypnose toe om in contact met het onderbewustzijn te komen en hier inzicht te verkrijgen om problemen op te lossen.. 

Trance
Trance is een hypnotisch fenomeen, een toestand van absorptie, van een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie, en een toegenomen openheid voor suggesties. Trance is meetbaar via een EEG. Het is de toestand waarin wij vooral thètagolven produceren, onze geest is dan creatief en oplossingen dienen zich aan. Trancebewustzijn komt regelmatig op een natuurlijke manier voor; verzonken zijn in een boek, als kind met ingebeelde vriendjes spelen,kijken naar de etalages van je favoriete winkels, fantaseren over een oude liefde etc.

“Trance: een vrije periode van psychische exploratie, waarbinnen therapeut en cliënt samenwerken in het zoeken naar die hypnotische responsen die tot therapeutische verandering leiden”. Milton H. Erickson 1983

Bewustzijnsfases
Bewust en onbewust zijn begrippen die aspecten van je geest beschrijven. De bewuste geest maakt voornamelijk gebruik van woorden, nummers, logische en elkaar opvolgende gedachtegangen. De onbewuste geest gebruikt beelden, herinneringen, gevoelens, intuïtie, dromen en abstracte en los van elkaar staande gedachten.
Als je je geest beschouwt als een spectrum, vind je aan de ene kant de zeer alerte staat van bewustzijn waarin je verkeert tijdens opwinding en angst. Aan de andere kant ben je in slaap. In het midden bevinden zich de waakzame, alledaagse bewustzijnniveaus waarin je redelijk gericht bent op wat je doet.

Kinderen en hypnose

Kinderen zijn zeer hypnotiseerbaar. Je zou zelfs kunnen zeggen dat kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar bijna continu in trance zijn. Alle hypnotische kenmerken zijn op deze leeftijd op hen toepasbaar. 

Kinderen zijn dus zeer hypnotiseerbaar. Psychotherapeut Cladder noemt de leeftijd van 6 tot 12 jaar als de meest hypnotiseerbare leeftijd van de mens. Vanuit ervaring kan gezegd worden dat kinderen tot ongeveer 16 jaar over het algemeen zeer hypnotiseerbaar zijn en kinderen onder de 6 jaar zijn het meest hypnotiseerbaar. Waarom noemt hij dan deze leeftijd? Onder de 6 jaar heeft een kind nog niet de vaardigheid om bepaalde zinnen te begrijpen, het kind heeft nog geen logisch denken ontwikkeld. Het kind functioneert nog in de pre-operationele fase (0-7 jaar). De belevingswereld is nog centraal, dit betekent dat hij nog alles op zichzelf betrekt (Piaget, psycholoog en hoogleraar te Genève). En boven de 12 jaar ontwikkelt een kind een steeds cognitiever denken, waardoor de trancegevoeligheid heel langzaam afneemt. Kortom, om met een kind onder de 6 jaar te kunnen werken met hypnotherapie vraagt een grote aanpassing. De therapeut zal zich moeten aanpassen aan de belevingswereld van het kind en zal op een andere wijze moeten werken dan met oudere kinderen (meer via spel, bijvoorbeeld poppenkast-poppen, tekenen of narratief (verhalen makend). 


<< Terug

 

The stream of hope and sorrow

Dit kunstwerk is gemaakt door Rinske van Dijk en is te zien in onze praktijk.

Wilt u meer zien? >> Klik dan hier

Wat is EMDR?

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring...

>> Lees verder over de methode

Boek

BoekDavidDewulf  

‘Mindfulness’

Een pad van vrijheid

Auteur: David Dewulf

>> Meer informatie