EMDR - achtergrondinformatie

Theorieën over de werking van EMDR
Bewezen is dat EMDR werkt, hoe het werkt is echter nog niet helemaal duidelijk. Er bestaan verschillende theorieën over het werkingsmechanisme van EMDR.

De bekendste zijn:

EMDR als een vorm van kunstmatig dromen
Een theorie is dat tijdens dromen onze ervaringen op een natuurlijke manier worden verwerkt. Wanneer het stressniveau te hoog is, loopt dit verwerkingsmechanisme echter als het ware vast en krijgen wij nachtmerries waaruit we wakker worden. 

De EMDR oogbewegingen lijken veel op die van de REM slaapfase (de fase waarin we dromen en onwillekeurige oogbewegingen maken).

Ze zouden het vastgelopen verwerkingsproces kunstmatig weer op gang zetten en de negatieve en positieve cognitie zorgen hierbij voor meer sturing en richting.

De relaxatieresponstheorie
Volgens sommigen is het mogelijk dat de oogbewegingen een aangeboren ontspanningsreactie in de hersenen activeren. De gebruikelijke vlucht-vecht reactie, die we als mens bij stress of heftige emoties ervaren, wordt dan even onderbroken. 

De ontspanningsreactie zou dan een soort van afremmende werking hebben op vervelende emoties, zoals angst. 
Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe gezichtspunten, inzichten en nieuwe gevoelens over de gebeurtenis en het probleem. 

Het duale bewustzijn
Tijdens EMDR is er sprake van een dubbel bewustzijn, namelijk die van het trauma en die van het hier en nu van de oogbewegingen, wat op zich al neutraliserend (desensitiserend) werkt.

De oriëntatieresponstheorie. (Lipke, 2000)
Wanneer zoogdieren en mensen onverwachte, nieuwe prikkels toegediend krijgen worden de gebruikelijke, automatische mechanismen van waarnemen en functioneren tijdelijk even onderbroken.

Een onderbreking, die de oriëntatierespons wordt genoemd, en nodig is om de prikkels te kunnen interpreteren en na te gaan of de omgeving wel veilig is.

Wanneer de prikkel en de omgeving vervolgens als veilig worden geïnterpreteerd, zou er een ontspanningsreactie volgen. 

Bilaterale stimulatie, zoals oogbewegingen en tikken (audio) roepen ook een oriëntatiereactie op. 

EMDR lijkt niet alleen de geïsoleerde (traumatische) beelden en gevoelens los te trekken, maar ook tegelijkertijd het vermogen te herstellen om een gebeurtenis volledig te verwerken.

Het basisprincipe van EMDR is dan ook dat er in iedereen een basisgezondheid huist, dat iedereen een aangeboren vermogen heeft dat streeft naar herstel en een nieuw gezond, psychisch evenwicht. 

<< Terug


 

Wat is EMDR?

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, bv een ernstig verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.
>> Lees verder over de methode

Boek

BoekDavidDewulf‘Mindfulness’
Een pad van vrijheid
Auteur: David Dewulf
>> Meer informatie