Counseling

Uitgangspunt van counselen: 
‘Een ander helpen zichzelf te helpen’

De meest beknopte omschrijving van counseling is: een ander helpen zichzelf te helpen. Ik zoek samen met de cliënt naar meer mogelijkheden, zodat de cliënt zelf een hem/haar bedreigend probleem beter kan formuleren, hanteren of oplossen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt. Ik richt me bij degene die om advies vraagt op de totale mens en niet alleen op het probleem als zodanig.

Elk mens is bewust of onbewust op zoek naar zijn/haar oorsprong en bestemming. De mens heeft te leren bewust te zijn van de eigen kracht, zodat er ruimte ontstaat waarin de specifieke en dagelijkse problematiek van het leven een plaats krijgt en verwerkt kan worden. Bij de geboden ondersteuning komt het dan in de eerste plaats aan op een humane benadering. Professionele vaardigheden zoals o.a. counseling, aandachtgevend gedrag, luisteren, respect, empathie, gevoelsreflecties en directheid zijn de basis instrumenten van de counselor. Belangrijk is dat de cliënt deze eigenschappen ook als zodanig ervaart, zodat een vertrouwensrelatie ontstaat. Daarnaast kan ik, door toepassing van strategieën en technieken de cliënt bepaalde inzichten en vaardigheden bijbrengen, zodat deze zelf de problemen beter kan aanpakken en persoonlijke doelstellingen kan realiseren. De problemen die aan de orde komen kunnen op het persoonlijke vlak van de cliënt liggen, in diens relatie met anderen of in diens verhouding tot aspecten van maatschappelijke systemen.


De ontmoeting
In de mijn werk staat de ontmoeting van de ene mens met de andere mens centraal. Zonder een werkelijke ontmoeting, die van een gelijkwaardige intensiteit en een zuivere intentie is, kan er geen ware uitwisseling plaats vinden van mens tot mens; terwijl juist in de ontmoeting met de ander het contact plaats vindt waardoor de omstandigheden geboren worden waaruit helende impulsen kunnen ontstaan.

Het bovenstaande is dan ook een voorwaarde in een (begeleidings)situatie, waardoor zowel empathie als eerlijkheid in een sfeer van vertrouwen geboden worden.The stream of hope and sorrow

Dit kunstwerk is gemaakt door Rinske van Dijk en is te zien in onze praktijk.

Wilt u meer zien? >> Klik dan hier

Wat is EMDR?

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring...

>> Lees verder over de methode

Boek

BoekDavidDewulf  

Traumasporen in lichaam, brein en geest

Bessel van der Kolk 

>> Meer informatie