Kinetisch werken

Kinesthetisch werken met persoonlijkheidsdelen

Het energetisch werken met persoonlijkheidsdelen gebeurt tijdens trance. Deze delen, ook wel ‘ego states’ genoemd, vertonen elk hun eigen gedrag, hebben eigen kenmerken en vormen een deel van je totale persoonlijkheid.

Soms is het in trance mogelijk om meerdere ego states van jezelf aan het woord te laten ten aanzien van een bepaald probleem. Ook dromen (de beeldtaal van je onbewuste) laten zich soms duiden aan de hand van persoonlijkheidsdelen. Ego states hebben vaak eigen strategieën ontwikkeld, soms zelf al op een leeftijd dat je nog geen taal voorhanden had.

Dit heeft dan op jonge leeftijd al geleid tot bepaalde overtuigingen en aannames waar je op latere leeftijd veel last van kunt hebben.

Voordelen van het kinesthetisch werken in trance met persoonlijkheidsdelen:

  • Meer inzicht in je innerlijke processen.
  • Inzicht in de positieve intentie van een bepaalde strategie
  • Door het indirecte van de techniek kun je het bewuste denken loslaten
  • Belemmerende overtuigingen en emoties opsporen
  • Het probleemoplossend vermogen van jezelf vergroten
  • Dualiteit in het denken oplossen
  • Je innerlijke stem beter leren horen en verstaan
  • Innerlijke balans herstellen

Bovenstaande therapeutische interventies zijn op verschillende manier mogelijk. Bijvoorbeeld door het werken met dromen, het werken met 2 delen die uitersten van elkaar zijn, bijvoorbeeld het deel gevoel en het deel verstand. Dit wordt veel gebruikt bij innerlijke conflicten.  

Jung zei over ‘gevoel en verstand’ dat zij samen een lemniscaat zouden moeten vormen. Dit betekent dat gevoel en verstand allebei evenveel ruimte in zouden moeten nemen en dat er een voortdurende interactie tussen beide zou behoren te bestaan.

En het is ook mogelijk een probleem te analyseren door in trance een vergadering te beleggen met al je persoonlijkheidsdelen die hierbij betrokken zijn. 


 

Citaat..

"Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst maar leef in het NU."

Boek

BoekDavidDewulf‘Mindfulness’
Een pad van vrijheid
Auteur: David Dewulf
>> Meer informatie